การเตรียมความพร้อมเข้าสู้ ประชาคมอาเซียน ปี 2558

1.ป้องกันการเกิดเหตุขัดแย้ง

2.ส่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีสันติ

3.ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย
1. อินโดนีเซีย                                           6.บรูไน
2. มาเลเซีย         ร่วมก่อตั้ง เรียกว่า           7.เวยดนาม ี
3. ฟิลิปปินส์        “ปฏญญากรุงเทพ”           8.ลาว
4. สิงคโปร์                                                9.พม่า
5. ไทย                                                    10.กัมพชา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s