ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก AEC

ตลาดขนาดใหญ่ = ประชากรขนาดใหญ่ (580 ล้านคน)

ต้นทุนการผลิตลดลง

ดึงดูดการลงทุนและการค้า

เพิ่มกำลังการต่อรอง = อ้านาจต่อรองเพิ่มขึ้น

มีีแนวร่วมในการเจรจาในเวทีโลก

ดึงดูดในการท้า FTA

ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบ = ประโยชน์จากทรัพยากรในอาเซียน

วัตถุดิบ & ต้นทุนต่้าลง ขีดความสามารถสูงขึ้น

สามารถเลือกหาที่ได้เปรียบที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s